• Turkey Language
  • English Language
  • Czech Republic Language
  • Austria Language
  • Swiss Language
  • Germany Language
  • Volba jazyku:

synMedico.de - Patientenaufklären;
Bild
Konzultace
působivě jinak.

Konzultace s pacientem má mnoho podob
Právní předpisy, kvalifikovaně, včas a srozumitelně informovat o diagnóze, terapii a možných medicínských opatřeních, souhlas se zákrokem v souladu s předpisy, nárok pacienta na kopii podkladů a v neposlední řadě povinnost úplné dokumentace.

infoskop® řeší tyto úkoly efektivně a hospodárně.
Neboť plně digitalizovaná podpora z iPadu s přístupem ke všem médiím (rentgeny, videa, ilustrace) Vás zbaví nejen starostí s právními aspekty, ale díky nadšeným pacientům přispěje k bezproblémovému a hospodárnému provozu ordinace.

A to zcela bez papírů a skříní s kartotékou. Informování pacientů se stane nejen povinností, ale také zábavou a faktorem úspěchu pro Vás a Váš tým.